TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

  • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

    Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
  • Email

    ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
  • Điện thoại

    0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

Ngày đăng: 2019-02-21 01:17:42

Trung tâm liên kết với các Trường: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Đà Lạt, ĐH Nông Lâm TP.HCM mở lớp văn bằng 2 các ngành:

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán

- Luật

- Ngôn ngữ anh

- Quản lý đất đai