Trung tâm đào tạo Tại chức

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

  • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

    Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
  • Email

    ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
  • Điện thoại

    0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

Ngày đăng: 2019-02-25 05:58:44

Căn cứ các Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư 18/2014/TT-BNV; Công văn 5508/UBND-KGVX ngày 06/06/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học và trung học cơ sở.

Trường Đại học Khánh Hòa có đủ căn cứ pháp lý để tuyển sinh và tổ chức các lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở. Cụ thể:

1. Đối tượng

Viên chức giảng dạy đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập (Trung học cơ sở, tiểu học) có nhu cầu đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, được bổ nhiệm hoặc thăng hạng vào chức danh nghề nghiệp với các hạng như sau:

       - Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III);

       - Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV);

2. Nội dung bồi dưỡng

Thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; đồng thời cập nhật các xu thế phát triển, các chủ trương mới của ngành giáo dục; các nội dung đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phù hợp theo đặc điểm vùng, miền và giáo dục địa phương.

Học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung của chương trình bồi dưỡng; có các bài kiểm tra giữa khóa và cuối khóa đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10); chấp hành đúng nội qui học tập sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

3. Thời lượng, học phí, thời gian và địa điểm bồi dưỡng

       - Thời lượng chương trình: 240 tiết/ 1 chứng chỉ bồi dưỡng.

       - Học phí: 2.600.000 đồng / 1 chứng chỉ / 1 học viên.

       - Hình thức bồi dưỡng: học tập trung hoặc bán tập trung (các ngày cuối tuần).

       - Thời gian: Từ 1,5 đến 3 tháng.

       - Điều kiện mở lớp: Từ 60 học viên/ lớp.

4. Hồ sơ học viên

        - Đơn đăng ký bồi dưỡng (theo mẫu);

        - Bản sao có công chứng văn bằng cao nhất;

        - Bản sao có công chứng giấy CMND;

        - 02 ảnh 4x6 (01 dán vào đơn đăng ký, 01 để rời ghi đầy đủ thông tin ở mặt sau)