TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

  • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

    Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
  • Email

    ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
  • Điện thoại

    0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

Ngày đăng: 2022-09-09 09:07:54

Ngày 09/9/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức trao Quyết định số 795/QĐ-ĐHKH ngày 31/8/2022 về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Phương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng- Giáo dục thường xuyên và Trải nghiệm sáng tạo kể từ ngày 01/9/2022, theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng.