TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

  • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

    Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
  • Email

    ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
  • Điện thoại

    0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

Ngày đăng: 2019-11-21 03:21:34

Ngày 16/11/2019, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Lớp Đại học Quản trị kinh doanh-Kế toán K39, lớp đặt tại Trường Đại học Khánh Hòa. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp.