Trung tâm đào tạo Tại chức

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

  • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

    Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
  • Email

    ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
  • Điện thoại

    0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

Ngày đăng: 2022-04-05 04:28:29

Thông báo tuyển sinh Đại học Quản lý giáo dục - Lớp liên kết với trường Đại học Quy Nhơn.
Thông tin cụ thể vui lòng xem trong thông báo đính kèm.
Hồ sơ phát hành tại trung tâm BD&GDTX, Trường Đại học Khánh Hoà, 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hoà. SĐT: 02853.522.476