TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

  • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

    Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
  • Email

    ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
  • Điện thoại

    0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

Qui trình tiêu chuẩn ISO

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm BỒI DƯỠNG - GIÁO DỤC TX & TNST

Download

Qui trình mở lớp BDNV và tổ chức dạy học

Download

Qui trình lập hợp đồng giảng dạy

Download

Qui trình ra đề thi

Download

Qui trình tổ chức thi và chấm thi các lớp BDNV

Download

Qui trình in và cấp phát chứng chỉ

Download

Biểu mẫu hoạt động