Trung tâm đào tạo Tại chức

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

  • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

    Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
  • Email

    ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
  • Điện thoại

    0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

Qui trình tiêu chuẩn ISO

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm BD&GDTX

Download

Qui trình mở lớp BDNV và tổ chức dạy học

Download

Qui trình lập hợp đồng giảng dạy

Download

Qui trình ra đề thi

Download

Qui trình tổ chức thi và chấm thi các lớp BDNV

Download

Qui trình in và cấp phát chứng chỉ

Download

Biểu mẫu hoạt động