Trung tâm đào tạo Tại chức

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

 • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

  Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
 • Email

  ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
 • Điện thoại

  0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên là đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Khánh Hòa, thực hiện chế độ hạch toán nội bộ, có chức năng đào tạo theo hình thức không chính quy đáp ứng nhu cầu của người học và đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo. Thực hiện liên kết đào tạo, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, phục vụ công tác hỗ trợ đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đối với những loại hình, ngành đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép.

 • Liên thông đại học (Hệ vừa làm vừa học)
 • Văn bằng 2 (Hệ vừa làm vừa học)
 • Bồi dưỡng cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch
 • Bồi dưỡng cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Bồi dưỡng cấp Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.
 • ...

THÔNG BÁO VÀ LỊCH HỌC TỪ TRUNG TÂM

Tri thức là tài sản vô giá mà con người có được.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT VÀ TIN TỨC GIÁO DỤC

Xem tất cả

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH